Opleiding: Kapper/Allround Kapper

De opleiding:
Deze opleiding wordt alleen gegeven op de vestiging in Hoorn.
Duur van de opleiding: 24 maanden.
Start: September.

  • Lestabel: 4 dagen per week (praktijk, vak-theorie en theorie voor de generieke vakken).
  • Stage: 1 á 2 dagen per week bij een SBB erkend leerbedrijf.
  • Diploma: MBO niveau 2 en/of niveau 3 diploma, erkend door het ministerie van onderwijs.

De opleiding “erkend door het ministerie van onderwijs” is gebaseerd op een nieuwe kwalificatiestructuur, praktijkgericht en gerelateerd aan het bedrijfsleven. Wij bieden beroepsgericht onderwijs. Dit houdt in dat ieder naar niveau gestimuleerd zal worden om zichzelf volledig te ontwikkelen. Door de individuele begeleiding zal de uitstroom per kandidaat verschillen, maar wij zullen streven naar een minimum van 24 maanden. De opleiding die wij bieden is een zogenoemde BOL-opleiding, wat staat voor Beroeps Opleidende Leerweg.

Uitgaande van het minimum van 24 maanden zal je 4 dagen in de week naar school gaan en daarnaast minimaal 450 uur stagelopen. Tijdens de opleiding kan er gekeken worden of de stage geïntegreerd wordt binnen de opleidingsuren.

Na aanmelding voor de opleiding zal er een uitnodiging voor een intakegesprek volgen. Na wederzijds besluit tot deelname aan de opleiding zal de definitieve onderwijsovereenkomst getekend worden. Het is dan ook mogelijk om studiefinanciering en een reisproduct aan te vragen, bij 18 jaar en ouder. Voor studenten onder de 18 jaar is het alleen mogelijk een reisproduct aan te vragen.

Na het afronden van je lesplan en je digitaal portfolio zal je toekomen aan het afsluiten van de praktijkonderdelen en het toetsen van de theoretische kennis. Bij het behalen van een positief eindresultaat voor de gehele opleiding wordt er een erkend diploma afgegeven.

Bij iedere praktijkopleiding is er sprake van stage. Deze zal binnen de organisatie mogelijk kunnen zijn. Ook bij een stage buiten de organisatie zal er begeleiding zijn en voor overeenkomsten worden verzorgd.

Voor de opleiding is selectief gekeken naar een geschikt lespakket bestaande uit gereedschappen en materialen, daarom moet deze worden aangeschaft bij de PC Vakopleiding.

Examen:
Als je al je examens goed aflegt, ontvang je aan het eind van de opleiding een door het Ministerie erkend MBO-diploma.

Materiaal en lesgeld:
Voor iedere opleiding hebben wij een lespakket samengesteld die je bij aanvang van de opleiding bij ons koopt.

DSC04320

  • Het inschrijfgeld bedraagt € 85,-
  • Eerste betaling: Lespakket + lespas: € 1.275,-
  • 24 maandelijkse betalingen á €229,17: € 5.500,-
  • Totaal uitgaande van 24 maanden: € 6.860,-
    De maandelijkse betalingen geschieden via automatische incasso.

Je ontvangt 5% korting als je het gehele bedrag in een keer betaalt. Opzegtermijn van bovenstaande opleiding is 3 maanden.

De kosten voor deelname aan de theorie-examens en de Proeven van Bekwaamheid zijn niet bij bovengenoemde prijzen inbegrepen. Deze worden rechtstreeks tussen de examenorganisatie (STEBB) en de kandidaat afgerekend. De school heeft daar geen bemoeienis mee (m.u.v. Nederlands en rekenen). De examenorganisatie is op internet te bezoeken via de link www.stebb.nl. Op deze website kunnen zowel docenten als deelnemers inloggen om hun resultaten te bekijken en eventuele betalingen te verrichten.

Het Centraal -en instellingsexamen Nederlands, alsmede het examen rekenen wordt verzorgt door examenbureau Eureka. De kosten die daaraan verbonden zijn worden door Eureka aan school geïncasseerd en school incasseert het bij de kandidaten.

De kosten van de examens die via school en/of via op zichzelf staande organisaties dienen te worden voldaan bedragen ± € 1.100,=.

Alle officiële documenten liggen ter inzage op onze vestiging in Hoorn. Je kunt vragen om het jaarrooster en de urennorm, het stelsel van kwaliteitszorg en de examenregeling, maar ook de jaarverslagen en het verslag van werkzaamheden liggen ieder jaar klaar. Wanneer je uitleg nodig hebt helpen wij je graag, maar maak dan wel even een afspraak.

De opleiding zal plaatsvinden bij voldoende inschrijvingen. 

Stage:
Voor de beroepspraktijkvorming werkt PC Vakopleiding met een stagewerkboek waarin een aantal zaken met betrekking tot kennis, houding en vaardigheden duidelijk naar voren komen. De deelnemers worden vooraf de stage geïnformeerd door de docent en krijgen alle documenten die hiervoor van toepassing zijn, gebundeld mee. De voorbeeld documenten die geldend zijn voor het cohort vanaf 2016, liggen ter inzage bij PC Vakopleiding.

*Typefouten voorbehouden.